Порядок вивільнення працівників при скороченні штату

 рекомендації Мінсоцполітики України в листі-розясненні від 06.08.2015 р. №11812/0/14-15/06

Згiдно з пунктом 1 частини першої статтi 40 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом лише у випадку змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату працiвникiв.

 

Читати далі...

Автор: yurist від 1-09-2015, 19:37, переглянуто: 950