Корпоративне право

Справи зі спорів пов’язаних із виходом, вибуттям учасника (акціонера, засновника) з господарського товариства

Справи зі спорів між учасниками (акціонерами, засновниками) господарського товариства пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням товариства

Справи у спорах між учасниками (акціонерами, засновниками) господарського товариства та господарським товариством, пов’язані з реалізацією та захистом корпоративних прав

Справи у спорах за позовами учасників (акціонерів) господарських товариств про визнання недійсними правочинів, укладених товариством

Справи у спорах про визнання недійсними рішень про виключення учасника з товариства

Справи у спорах пов’язаних з визначенням та стягненням вартості частки майна товариства, належної до сплати учаснику, який вийшов (вибув) з товариства

Справи у спорах між учасниками (акціонерами) господарського товариства з приводу створення, припинення товариства та управління його діяльністю

Справи у спорах учасників товариства про визнання недійсними установчих документів товариства або їх частини, змін до них

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин у корпоративних інвестиційних фондах

Справи у спорах акціонерів до реєстраторів, пов’язані з внесенням змін до реєстрів власників іменних цінних паперів, укладенням, зміною, розірванням, визнанням недійсними договорів на ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Справи у спорах, що є похідними від інших вимог у корпоративних спорах, зокрема:

- про скасування державної реєстрації змін до установчих документів,
- про визнання недійсними рішень загальних зборів про внесення змін до установчих документів,
- про скасування реєстрації випуску акцій,
- про визнання недійсними рішень загальних зборів про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Справи у спорах пов’язаних з порушенням переважного права на придбання акцій

Справи у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів з підстав порушення порядку їх скликанням та проведення, в тому числі рішень про обрання, звільнення, відкликання тощо керівників та інших посадових осіб господарських товариств

Інші справи, що виникають з корпоративних правовідносин