Господарський процес

Справи про стягнення заборгованості (грошових коштів), збитків у примусовому порядку на підставі рішення господарського суду

Справи про стягнення заборгованості з орендної плати, інших обов’язкових платежів передбачених умовами господарських договорів

Справи про спонукання до укладення господарських договорів

Справи про визнання недійсними та застосування наслідків недійсності господарських договорів

Справи про визнання дійсними господарських договорів, у випадках передбачених законодавством

Справи про внесення змін до господарських договорів, спонукання продовжити дію договору

Справи про припинення дії, розірвання господарських договорів у судовому порядку
Справи про спонукання до виконання зобов’язання за господарським договором у судовому порядку

Справи про визнання нечинним, недійсним правового акту індивідуальної дії, нормативно-правових актів (розпорядження, рішення, постанови, наказу, інше) державних чи інших органів

Справи про визнання права власності на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, а також самовільно збудовані об’єкти нерухомості

Справи про звільнення майна з-під арешту

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання

Справи про спонукання не чинити перешкоди у користуванні будь-яким майном, заборону вчиняти дії, спонукання до вчинення дії

Справи про банкрутство, про визнання боржника банкрутом

Справи пов’язані із застосуванням законодавства про страхування

Справи про найм (оренду) нежитлових приміщень та іншого нерухомого майна

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про приватизацію державного та комунального майна

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про перевезення вантажів

Справи зі спорів про застосування недостовірної інформації (про захист честі, гідності, ділової репутації) суб’єкта господарювання

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг

Справи зі спорів пов’язаних із виконання рішень, постанов, ухвал господарських судів

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист та охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства:

- з питань набуття та реалізації юридичними особами (в т.ч. суб'єктами підприємницької діяльності), органами місцевого самоврядування та державою права на земельні ділянки;
- визнання незаконними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань передачі земельних ділянок у власність чи надання у користування, припинення права власності на ділянки, вилучення земельних ділянок із користування;
- пов'язані із захистом права власності або права користування земельною ділянкою (в тому числі відновлення порушеного права третьою особою, яка на підставі рішень державних органів або органів місцевого самоврядування претендує на спірну земельну ділянку);
- про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок;
- про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;
- пов'язані з набуттям, зміною та припиненням права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
- про встановлення, зміну та припинення земельного сервітуту;
- про стягнення заборгованості з орендної плати за договором користування земельною ділянкою;
- інші спори, пов'язані з правами суб'єктів господарювання на земельні ділянки

Справи зі спорів пов’язаних із здійсненням права власності та його захистом

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства, здійснення захисту від недобросовісної конкуренції, економічної конкуренції
Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про рекламу

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням валютного законодавства

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про ціни і ціноутворення

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про сумісну діяльність

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист права власності на комерційне найменування

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

Справи зі спорів, що виникають з кредитних відносин (договори позики, кредитні договори тощо)

Справи зі спорів про витребування майна з незаконного володіння

Справи зі спорів, що виникають з корпоративних відносин

Справи зі спорів про визнання права власності на акції, укладення, розірвання, зміну, виконання а також визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій та спори щодо інших правочинів з акціями