Справи про адміністративні правопорушення

Справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

Справи з оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

Справи у спорах про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій

Детальніше...

Складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються комерційної та господарської діяльності суб’єкта господарювання до інших суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та інших суб’єктів господарських правовідносин.

Детальніше...

Складання та підготовка проектів договорів, повне їх узгодження зі стороною договору, зокрема наступних договорів умови, яких є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства:
купівлі-продажу, в тому числі роздрібної купівлі-продажу, найму-продажу, поставки, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, піднайму житла, позички, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, про надання послуг, перевезення вантажу пасажирів багажу, зберігання, складського зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредитний, банківського вкладу, банківського рахунка, факторингу, ліцензійний, про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, агентський, транспортного експедирування, підряду (субпідряду) на капітальне будівництво, спадковий, попередній, на користь третьої особи.
А також інших договорів умови (пункти) яких, визначені на розсуд сторін договору і погоджені ними, в тому числі з елементами різних договорів, типових, примірних договорів.

Перевірка умов вищезазначених договорів на відповідність їх чинному законодавству, яке регулює питання предмету договору, взаємовідносин сторін щодо предмету договору, правового захисту (захищеності) прав, обов’язків, законних та комерційних інтересів Клієнта, як сторони договору, надання висновків щодо настання можливих правових наслідків для Клієнта у майбутньому щодо виконання умов договору, підготовка та вибудовування правової позиції клієнта щодо умов договору під час його укладення, здійснення постійного правового моніторингу (контролю) виконання умов господарського договору як Клієнтом так і іншою стороною за договором, з метою завчасного виявлення порушень умов договору, з обох сторін договору, їх припинення шляхом консенсусного врегулювання розбіжностей, в тому числі шляхом стягнення заборгованості, збитків, шкоди, вчинення інших дій із метою захисту порушених інтересів Клієнта.

Цивільні справи позовного провадження:

Справи про страйки
Справи, що виникають з трудових правовідносин

Справи про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним

Справи про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру аліментів

Справи про участь у вихованні дитини

Справи про визначення місця проживання дитини

Справи про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав

Справи відібрання дитини

Справи про припинення договору про патронат

Справи про встановлення батьківства, материнства

Справи про оспорювання батьківства, материнства

Справи про скасування усиновлення (удочеріння) чи визнання його недійсним

Справи що виникають із житлових правовідносин

Справи про спадщину

Справи про право власності на нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки

Справи про звільнення майна з-під арешту

Справи про земельні правовідносини (право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, право оренди, земельний сервітут, оскарження дій, бездіяльності, зобов’язання до вчинення дій органів державної влади та місцевого самоврядування, тощо)

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я громадянина

Детальніше...

Складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються комерційної та господарської діяльності суб’єкта господарювання до інших суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та інших суб’єктів господарських правовідносин.

Детальніше...

Справи про надання земельних ділянок у користування, у тому числі в оренду, а саме:

- спонукання щодо розгляду клопотання про надання згоди на розроблення проекту землеустрою, спонукання до розгляду клопотання про надання земельної ділянки у користування на сесії органу місцевого самоврядування чи місцевої державної адміністрації,
- спонукання до укладення договору оренди земельної ділянки,

Детальніше...
Приходьте до нас в гості

місто Київ, вулиця Антоновича,
будинок 3 Б, офіс 1,

Подзвонить або напишіть нам

Телефон: 044-361-54-40
Мобільний: 097-724-26-38, 093-420-79-61

Email: yuriskr@ukr.net
Ми відкриті

Понеділок - П'ятниця: 9:00 - 19:00

Субота та Неділля - відпочиваємо :)