Справи про адміністративні правопорушення

Справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

Справи з оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

Справи у спорах про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій

Справи у спорах про стягнення з суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю

Справи у спорах про виконання зупиненої чи невчиненої дії

Справи у спорах про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень

Справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи

Справи у спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності

Справи у спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

Справи у спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів

Справи у спорах за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування тощо)

Справи з приводу оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України

Справи щодо встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень

Справи з приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби

Справи про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів 

Приходьте до нас в гості

місто Київ, вулиця Антоновича,
будинок 3 Б, офіс 1,

Подзвонить або напишіть нам

Телефон: 044-361-54-40
Мобільний: 097-724-26-38, 093-420-79-61

Email: yuriskr@ukr.net
Ми відкриті

Понеділок - П'ятниця: 9:00 - 19:00

Субота та Неділля - відпочиваємо :)