Реєстрація підприємств


Ліквідація підприємств

Діяльність нашої компанії охоплює всі види припинення юридичних осіб - ліквідація підприємств, банкрутство, реорганізація, виділення, злиття чи поглинання. В процесі діяльності компанії чи організації може виникнути необхідність виділення чи реорганізації філіалів в окрему структуру, об'єднання декількох фірм, чи ліквідації окремих відділень.

Ліквідація підприємства — це повне припинення його діяльності без правонаступництва чи переходу прав та обов'язків даної юридичної особи іншим особам. За час своєї діяльності фірма може накопичити кредиторські заборгованості чи проблеми з податковою звітністю. У зв'язку з цим ліквідація підприємства може бути добровільна ти примусова.

Добровільна ліквідація відбувається за одноголосним рішенням засновників фірми чи уповноваженого органу, примусова ж лише на основі рішення суду.

Існує також альтернативна ліквідація — реорганізація підприємства. В такому випадку припинення діяльності відбувається з найменшою затратою сил, часу та фінансів, а всі права та обов'язки переходять за правонаступництвом іншим юридичним особам. Реорганізація є дуже поширеною.

Звертаючись за допомогою з питань ліквідації до спеціалістів нашої компанії, ви отримаєте широкий спектр послуг:

- вивчення матеріалів та підготовка правових висновків та рекомендацій;
- оцінка можливості та доцільності процедури;
- податковий аналіз і закриття рахунків в банківських установах;
- зняття з обліку в усіх контролюючих органах;
- розробка плану дій;
- підготовка установчих документів;
- реєстрація та акредитація нових суб'єктів;
- супроводження ліквідаційної процедури;
- виконання функцій ліквідаційної процедури;
- передача документів в архів;
- отримання довідок про здачу печатки та передачу оригіналів свідоцтва та установчих документів в архів.

Реєстрація підприємств

- Складання та підготовка проектів установчих документів суб'єкта господарювання, в тому числі: статуту, засновницького договору, протоколів учасників суб'єкта господарювання, актів прийому-передачі майна до статутного фонду, оцінки майна, тощо.
- Реєстрація новоствореного суб'єкта господарювання у державного реєстратора при місцевих державних адміністраціях та виконавчих комітетах міських рад, пенсійному фонді, податковій інспекції, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, органах статистики.
- Складання та заповнення реєстраційних карток, внесення до них інформації, здійснення інших дій з підготовки документів, необхідних для реєстрації суб'єкта господарювання.
- Відкриття поточних рахунків у банківській установі, у національній та іноземній валюті.
- Надання послуг з виготовлення печатки, одержання дозволів та здійснення всіх інших дій пов'язаних з виготовленням печаток, штампів суб'єкта господарювання.
- Внесення змін до установчих документів, складання проектів протоколів загальних зборів засновників (учасників) про внесення таких змін та проведення державної реєстрації змін до установчих документів.