Ведення судових справ

При веденні судових справ, Юридична компанія «Юристи країни» представляє інтереси Клієнта у відносинах з будь-якими третіми особами, а також у судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, третейських судах із усіма правами, наданими законодавчими актами у судах, господарських судах, адміністративних судах, третейських судах позивачеві, заявникові, відповідачеві, а також третій стороні, іншим учасникам судового процесу.

З цією метою Юридична компанія «Юристи країни» та її партнери здійснюють, за погодженням з Клієнтом, наступний комплекс юридично-правових дій з метою успішного ведення та закінчення судової справи, зокрема.

Надаючи юридичні послуги Юридична компанія «Юристи країни», перш за все здійснює комплексне вивчення причини виникнення правової проблеми Клієнта, в першу чергу, з метою досудового врегулювання спірного питання, а в разі відсутності консенсусного врегулювання спору, вживає всіх дієвих заходів щодо позитивного вирішення правової проблеми, якими являються:

подача претензії, письмової вимоги і здійснення будь-яких інших дій з досудового врегулювання спорів у випадках, якщо необхідність прийняття таких мір передбачена законом та/або договором, а також в інших випадках;
подача позовної заяви, адміністративного позову, скарги, апеляційної і касаційної скарги, будь-яких інших заяв, клопотань і скарг, подача відзиву на позовну заяву (апеляційну, касаційну скарги), відзиву на інші заяви, зустрічної позовної заяви, будь-яких листів і повідомлень, відзиву на зустрічну позовну заяву;
підготовка належним чином завірених (нотаріально) копій із документів, що виходять від Клієнта, засвідчення таких копій і подачі засвідчених у такий спосіб документів до суду будь-якої інстанції, а також до будь-яких інших осіб, в разі такої необхідності;
участь в судових засіданнях суду першої інстанції (загальні суди, загальні суди, як адміністративні, місцеві господарські суди, окружні адміністративні суди) включаючи засідання апеляційної і касаційної інстанцій, а також участь у будь-яких інших інстанціях, передбачених законами України в разі такої необхідності;
подача заяв і клопотань, надання доказів і участі в дослідженні доказів, представлення пояснень;
зміна підстав і предмету позову, розміру позовних вимог, в разі такої необхідності;
оскарження судових рішень, постанов, ухвал і постанов в апеляційній і касаційній інстанціях, а також у будь-якій іншій інстанції і в будь-якому іншому порядку, передбаченому законодавством;
заявлення відводів, подавання й одержання будь-яких заяв і будь-яких інших документів, ознайомлення з матеріалами справи, знятті з них копій будь-яким способом, у тому числі з використанням технічних засобів;
одержання будь-яких судових постанов, ухвал і рішень, а також інших документів, виконання будь-яких дій, пов'язаних із судовим розглядом або підготовкою до нього;
представництво інтересів Клієнта на стадії виконання судового рішення (ухвали, постанови, іншого судового документа) з усіма правами, наданими законом боржнику і/або стягувачу, іншій зацікавленій особі;
подання заяви про порушення виконавчого провадження, про припинення виконавчого провадження, заяв про здійснення інших виконавчих дій,
участь у виконавчому провадженні на будь-якій стадії та у будь-якій формі;
вчинення інших дій в інтересах Клієнта, які відповідно до законодавства можуть вчинятися стороною виконавчого провадження.
представництво інтересів Клієнта у взаєминах з будь-якими третіми особами, включаючи громадян, іноземців і осіб без громадянства, державні і недержавні органи й організації (українські), а також у взаєминах з установами й організаціями, що не мають прав юридичної особи у справах що стосується захисту інтересів Клієнта у спірних правовідносин, які виникають при взаємодії Клієнта з будь-якими третіми особами, включаючи громадян, іноземців і осіб без громадянства, державні і недержавні органи й організації (українські), а також у взаєминах з установами й організаціями, що не мають прав юридичної особи.